სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/14 ჩატარდება 2018 წლის 27 ნოემბერს 14 საათზე

დადგენილება N01-06-02/79 სტუ-ის სტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საშატატო განრიგში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/78 სტუ-თან თვითდაფინანსებით „ტექნიკური გადამზადების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/77 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/76 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების დებულებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/75 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/74 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საშატატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/73 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/72 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების მიზნებისათვის პასუხისმგებლობის გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/71 უნივერსიტეტის სპორტული დარბაზების, თეატრ-სტუდია „მოდი ნახეს“ დარბაზისა და საკონფერენციო დარბაზების მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/70 სტუ-ის მოიჯარე ზურაბ გაგუასთვის იჯარის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავალიანების გრაფიკის გაფორმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/69 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/68 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/67 სტუ-ის აკადემიური საბჭოს სამდივნოს დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/66 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშატატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/65 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშატატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/64 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/13 ჩატარდება 2018 წლის 24 ოქტომბერს, 13:00 საათზე

დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/62 სტუ-ის ბიოტექნოლოგიის ცენტრში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


News 1 - 20 სულ 82
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა