24 სექ

კონფერენცია

გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია
20 სექ
17 სექ

შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებთან

ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის „მმართველობისა და თემატური
პრიორიტეტების განსაზღვრა 2020 წლის შემდეგი პერიოდისათვის“
ყველა სიახლე