13 სექ

სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2019

2019 წლის 25 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ სტუ-ს აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები ფაკულტეტებისა და საგანთა ჯგუფების მიხედვით

ყველა სიახლე

ვერნერ ზონის ლექცია "ხარისხის მენეჯმენტი''

01-04-2019

     "ლოგიტიკის" დეპარტამენტში დასრულდა ბლოკ ლექცია საგანში ,,ხარისხის მენეჯმენტი'' ლოგისტიკის პროგრამის მე-3 კურსთან. ლექციას უძღვებოდა ვილდაუს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ვერნერ ზონი.
 

სიახლეებში დაბრუნება