01 ოქტ

ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე საშემოდგომო მიღებისთვის რეგისტრაცია 2 ოქტომბრიდან დაიწყება

    საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე 2019 სასწავლო წლისათვის, მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საშემოდგომო მიღებისთვის რეგისტრაცია 2019 წლის 2 ოქტომბერს დაიწყება და 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება

ყველა სიახლე

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები

18-09-2019

სტუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტების მიხედვით

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტისამაგისტრო პროგრამა:ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: ლოჯისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: ტრანსპორტი
სამაგისტრო პროგრამა: მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

 

სიახლეებში დაბრუნება