01 ოქტ

ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე საშემოდგომო მიღებისთვის რეგისტრაცია 2 ოქტომბრიდან დაიწყება

    საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე 2019 სასწავლო წლისათვის, მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საშემოდგომო მიღებისთვის რეგისტრაცია 2019 წლის 2 ოქტომბერს დაიწყება და 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება

ყველა სიახლე

მანქანათმშენებლობის სასწავლო-სამეცნიერო და საექპერტო ლაბორატორია

501 "საწარმოო-ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის" დეპარტამენტის

ტექნოლოგიური მოწყობილობების და საწარმოო
პროცესების ლაბორატორია

    

      ლაბორატორია აღჭურვილია სხვადასხვა სახის მოქმედი, როგორც უნივერსალური, აგრეთვე ნახევრადავტომატური რთული კინემატიკური სტრუქტურის მქონე კბილდამამუშავებელი ჩარხებით, პროგრამული მართვის საჩარხო სისტემებით, საწარმოო რობოტებით და კომპიუტერული მართვის მქონე მოწყობილობებით, საწარმოო ტექნოლოგიური აღჭურვილობით და შესაბამისი საკვლევი და ლაბორატორიული მზომი ტენიკით.


ამძრავთა სისტემების ლაბორატორია

    ლაბორატორია აღჭურვილია ჰიდრო და პნევნო ამძრავების ცალკეული მოქმედი მოდულებით და ელემენტებით, ჰიდრო, ელექტროჰიდრო და ელექტრომექანიკური სისტემებით აღჭურვილი მოქმედი დანადგარებით, მექანიკური ამძრავების დინამუკური კვლევისლაბორატორიული დანადგარებით და კვლევის კომპიუტერული პროგრამებით. ხორციელდება სისტემატა მახასიათებლების განსაზღვრა, რეგულირების და მართვის პრინციპების შესწავლა.


ტექნიკური გაზომვების ლაბორატორია

    ლაბორატორია აღჭურვილია მექანიკური სისტემების სხვადასხვა სახის შეერთებების და გადაემის დეტალების ფორმებისა და მუშა ზედაპირების საკვლევი მზომი მოწყობილობებით და ხელსაწყოებით, მართვისა და რეგულირების ელემენტების პარამეტრების (ელექტრომოწყობილობების) სარეგისტრაციო ტექნიკით.