19 ივლ

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლა

29-30 ივლისს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი იწვევს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად.
19 ივლ

გამოვლინდა კულტურული გაცვლითი პროგრამის გამარჯვებულები

11 ივლისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე  საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციის „ღვინო როგორც სოაციალურ-ეკონომიკური განვითარების  რესურსი და ქვეყნის იდენტობა“ (22-23 ივნისი, 2019) მიერ გამოვლენილ საუკეთესო სტუდენტებთან გასაუბრება გაიმართა
15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
ყველა სიახლის ნახვა

მოწვეული პროფესორის წარმატება

03/19/2019

მოწვეული პროფესორის წარმატება!


პროფესორი მერაბ ვანიშვილი მსოფლიოში აღიარებული ჟურნალის - (Website:http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CUBR or http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CBR) - სარედაქციო კოლეგიის წევრთა შორის!

ყოველთვიურმა სამეცნიერო და რეცენზირებულმა ჟურნალმა - „China-USA Business Review (ISSN 1537-1514) and Chinese Business Review (ISSN 1537-1506) - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი - მერაბ ვანიშვილი - 22.02. 2019-დან აირჩია თავისი სარედაქციო კოლეგიის წევრად.
ჟურნალი (Website: http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CUBR or http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CBR) ინდექსირდება შემდეგ გამოცემებში: Google Scholar; H-index list; CrossRef; Polish Scholarly Bibliography (PBN), Poland; Index Copernicus, Poland; WebQualis/Capes index, Brazil; ANVUR (Italian National Agency for Evaluation of University and research Institues), Italy; Finnish Publication Forum (JUFO), Finland; Norwegian Social Science Data Services (NSD), Database for Statistics on Higher Education (DBH), Norway; Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library center (OCLC); Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, China; China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China; Ulrich’s Periodicals Directory, USA; CSA Social Science Collection, Public Affairs Information Service (PAIS), USA; Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, USA; Google-based Impact Factor(Google Scholar Metrics: 8); Social Science Research Network; Universe Digital Library S/B, ProQuest, Malaysia; GetCITED, Canada; J-Gate, India; CiteFactor, USA; SCRIBD (Digital Library), USA; Chinese Electronic Periodical Services (CEPS), China; Jour Informatics; PubMed, USA; National Taiwan University Library, Taiwan; Airiti Library, Taiwan; National Taipei College of Bussiness Library, Taiwan; Open Academic Journals Index (OAJI), Russian; Academic Key; Electronic Journals Library (EZB), Germany; SJournal Index; Scientific Indexing Services; Journals Impact Factor (JIF) (0.5); NewJour, USA; ResearchBib, China; InnoSpace, USA; Publicon Science Index, USA; Oriprobe Information Services, China; WZB Berlin Social Science Center, Germany; UniMelb (University of Melbourne), Australia; Internet Archive; Scholarsteer, USA; Infobase Index, India (IBI Factor: 3.36); Turkish Education Index, Turkey; Universal Impact factor, USA; BASE, Germany; WorldCat, USA; Socol@r, China; Sherpa/Romeo, UK; Journal Index.net, Australia; Scientific Journal Impact Factor, Morocco; Free Libs; Georgia Tech Library, USA; Philadelphia University Library, USA.
მერაბ ვანიშვილი გთავაზობთ მისთვის, როგორც ჟურნალ „China-USA Business Review (ISSN 1537-1514) and Chinese Business Review (ISSN 1537-1506) სარედაქციო კოლეგიის წევრისათვის, განკუთვნილი 20%-იანი ფასდაკლებით (წელიწადში 12-ჯერ) სარგებლობას და დახმარებას სამეცნიერო სტატიების რედაქტირებასა და პუბლიკაციაში.