19 ივლ

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლა

29-30 ივლისს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი იწვევს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად.
19 ივლ

გამოვლინდა კულტურული გაცვლითი პროგრამის გამარჯვებულები

11 ივლისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე  საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციის „ღვინო როგორც სოაციალურ-ეკონომიკური განვითარების  რესურსი და ქვეყნის იდენტობა“ (22-23 ივნისი, 2019) მიერ გამოვლენილ საუკეთესო სტუდენტებთან გასაუბრება გაიმართა
15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
ყველა სიახლის ნახვა

პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის

06/30/2019

პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურმა 2019 წლის 27 ივნისს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების პრეზენტაცია წარადგინა სასტუმრო Ambassadori-ში.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურმა პერსონალმა საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, შეხვედრა ხელს შეუწყობს აკადემიური პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით განვითარებას, სტუდენტების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მობილობას, ერთობლივი პროგრამების შემუშავებას.
DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური, ინდივიდუალური სტიპენდიების გარდა, რომელსაც ის გამორჩეული სტუდენტების, კურსდამთვარებულებისა და მეცნიერებისთვის გასცემს, სტრატეგიულ მიზნად ისახავს, მონაწილეობა მიიღოს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ საუნივერსიტეტო სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში, მობილობისა და დიალოგის გზით ხელი შეუწყოს კვლევისა და სწავლების დონის ამაღლებას.
უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციის მიზნით, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური ყოველწლიურად 100-მდე სასტიპენდიო პროგრამაზე აცხადებს კონკურსს. DAAD - ის მიერ პარტნიორული პროგრამების დაფინანსება ბოლო წლების განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა. 2017 წელს, ამგვარი პროექტების ფარგლებში მსოფლიო მასშტაბით 41,840 უცხოელი დაფინანსდა, ინდივიდუალური სტიპენდია კი 16,973 უცხოელმა მეცნიერმა და სტუდენტმა მიიღო.