19 ივლ

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლა

29-30 ივლისს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი იწვევს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად.
19 ივლ

გამოვლინდა კულტურული გაცვლითი პროგრამის გამარჯვებულები

11 ივლისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე  საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციის „ღვინო როგორც სოაციალურ-ეკონომიკური განვითარების  რესურსი და ქვეყნის იდენტობა“ (22-23 ივნისი, 2019) მიერ გამოვლენილ საუკეთესო სტუდენტებთან გასაუბრება გაიმართა
15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
ყველა სიახლის ნახვა

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

07/12/2019

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.

  • სახელობითი სტიპენდია შეიძლება მოიპოვოს ბაკალავრიატის საფეხურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტმა, რომელსაც 
- სასწავლო სემესტრის განმავლობაში ყველა სასწავლო კურსში აქვს A შეფასება;
- მონაწილეობა აქვს მიღებული სამეცნიერო კონფერენციაში/ებში ან გამოქვეყნებული აქვს სტატია/ები სამეცნიერო ჟურნალში;
- ერთნაირი მონაცემების შემთხვევაში უპირატესობა შეიძლება მიენიჭოს სტუდენტს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული უნივერსიტეტის/ფაკულტეტის სტუდენტურ ცხოვრებაში (სპორტულ, კულტურულ და ა. შ).

• გადაწყვეტილებას სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ იღებს ფაკულტეტის საბჭო;
• სტუდენტს უფლება აქვს ერთი სემესტრის განმავლობაში მოიპოვოს მხოლოდ ერთი სახელობითი სტიპენდია;

  • სახელობითი სტიპენდია გაიცემა ერთი სემესტრის განმავლობაში (5 კალენდარული თვე), წინა სემესტრის შედეგების გათვალისწინებით;

განაცხადებები მიიღება 9- 20 სექტემბრამდე 711ა ოთახში